Monthly Archives: Wrzesień 2016

Roberto de Mattei o prawdziwym źródle podziałów w Kościele

El verdadero origen de las divisiones en la Iglesia

Informacja, dezinformacja, prawda, półprawda i kłamstwa, wszystkie wydają się być
pomieszane w sposobie komunikowania się Stolicy Apostolskiej. Historia Kościoła
jest tworzona poprzez wywiady, improwizowane wykłady, artykuły umieszczane na
półoficjalnych blogach i w plotkarskich mediach, pozostawiając szerokie pole do
dokonywania wszelakich możliwych interpretacji i dając podstawy do przypuszczeń,
że zamieszanie ma charakter celowy. leggi tutto