Monthly Archives: Listopad 2014

Moc Niepokalanej

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 27 listopad 2014)

Każdy, kto przyjeżdża do Paryża, może nawiedzić kaplicę Cudownego Medalika na rue du Bac 140, gdzie w 1830 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się kilkakrotnie skromnej siostrze zakonnej Katarzynie Labouré, później wyniesionej na ołtarze. To w tych objawieniach ma swoje źródło Cudowny Medalik, nazwany tak nie tylko ze względu na jego niebiańskie pochodzenie, ale również z uwagi na jego niezwykłe oddziaływanie na pojedyncze dusze i całe społeczeństwo. leggi tutto