Biografia

Home / Biografia

Roberto de Mattei urodził się 21 lutego 1948 r. w Rzymie. Jest synem barona Rodolfo de Mattei (1899-1981), emerytowanego profesora na Uniwersytecie w Rzymie, i Micheli Tarquini.

Po maturze w liceum „Massimiliano Massimo” w Rzymie, ukończył studia Historii Współczesnej na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Rzymie „La Sapienza” (1972). Był uczniem i asystentem profesora i filozofa Augusto del Noce oraz historyka Armando Saitta, jednak uważa się przede wszystkim uczniem profesora Plinio Correa de Oliveira, z którym współpracował przez ponad 20 lat (1976-1995), i któremu poświęcił obszerną biografię. Od 1 listopada 1978 r. do 1 listopada 1981 r., w wyniku państwowego konkursu, zdobył miejsce jako uczeń we Włoskim Instytucie Historycznym Epok Nowoczesnej i Współczesnej w Rzymie. W 1982 r. został profesorem nadzwyczajnym w nauce Historii Nowoczesnej M-STO/02 i następnie profesorem zwyczajnym (1985-2009) Historii Nowoczesnej na Wydziale Literatury Uniwersytetu w Cassino. Od 2005 r. jest wykładowcą, jako profesor nadzwyczajny, Historii Nowoczesnej i Historii Chrześcijaństwa na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, gdzie jest również koordynatorem Nauk Historycznych.

Jest prezesem Fundacji Lepanto i założył i kierował Centrum Kultury Lepanto (1982-2006).

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Korzenie Chrześcijaństwa” i agencji informacyjnej „Corrispondenza Romana” (Korespondencja Rzymska). Kierował od 2002 do 2013 r. czasopismo międzynarodowe „Nova Historica”.

W latach 2003-2011 był wiceprezesem Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNR) zajmując się w szczególności sektorem Nauk Humanistycznych. W latach 2002-2006 był doradcą rządu włoskiego w Sprawach Międzynarodowych.

Był członkiem zarządu Włoskiego Instytutu Historycznego Epoki Współczesnej, zarządu Włoskiego Towarzystwa Geograficznego, i członkiem „Board of Guarantees” w „Italian Accademy” na „Columbia University” w Nowym Yorku (2005-2011).

Jest autorem dużej ilości książek, wydanych w różnych językach, z których wiele zdobyło nagrody.

W 1972 r. poślubił Ritę Campello, z którą ma trzech synów i dwie córki.