Category Archives: Artykul

Stawiajmy na edukację. Fałszywe pojęcie sumienia i koncepcji człowieka niszczy struktury społeczne

Przeciwstawianie się destrukcji naszej cywilizacji przez globalną rewolucję to praktyczne wyzwanie dla zwykłych ludzi, którzy odpowiadają za siebie i najbliższych. Jak Pan Profesor uchronił przed złymi wpływami pięcioro swoich dzieci?

– Przede wszystkim samo posiadanie wielu dzieci było wyrazem zaufania Bożej Opatrzności, bo akt hojności w przyjęciu potomstwa jest już walką z ideologią depopulacji. Tak więc przede wszystkim zaufaliśmy Opatrzności i taką pomoc z wysokości otrzymywaliśmy. Największym wyzwaniem obecnie jest prawidłowa edukacja dzieci. leggi tutto

Roberto de Mattei w odpowiedzi na zarzuty wobec Correctio filialis: nie można iść na kompromis ze złem

(Roberto de Mattei, Bibula, 20 październik 2017)

Nie milkną echa będącego synowskim napomnieniem w sprawie szerzenia herezji listu Correctio filialis zaadresowanego do Ojca Świętego Franciszka. Na jego temat wypowiedział się – w lekceważący sposób – Greg Burke, rzecznik Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Polemikę z nim podjął profesor Roberto de Mattei. leggi tutto

Sporni slučaj pape krivovjernika Honorija I

(Roberto de Mattei, Nacija, 01 grudzień 2016)

Slučaj pape Honorija jedan je od najspornijih u crkvenoj povijesti. Kako dobro primjećuje crkveni povjesničar Emile Amann u širokoj natuknici koju posvećuje pitanju Question d’Onorius u Dictionnaire de Théologie Catholique (svezak VII, coll. 96-132), problemu valja pristupati nepristrano i s mirnom neutralnošću kako je povijest dužna postupati s činima iz prošlosti (col. 96). leggi tutto

Roberto de Mattei o prawdziwym źródle podziałów w Kościele

El verdadero origen de las divisiones en la Iglesia

Informacja, dezinformacja, prawda, półprawda i kłamstwa, wszystkie wydają się być
pomieszane w sposobie komunikowania się Stolicy Apostolskiej. Historia Kościoła
jest tworzona poprzez wywiady, improwizowane wykłady, artykuły umieszczane na
półoficjalnych blogach i w plotkarskich mediach, pozostawiając szerokie pole do
dokonywania wszelakich możliwych interpretacji i dając podstawy do przypuszczeń,
że zamieszanie ma charakter celowy. leggi tutto

Umberto Eco – smutna przypowieść o nominaliście

(Roberto de Mattei, Polonia Christiana, 01 marzec 2016)

23 lutego odbył się „świecki pogrzeb” pisarza Umberto Eco, zmarłego 19 lutego w wieku 84 lat. Eco był jednym z najgorszych produktów turyńskiej i włoskiej kultury XX wieku. Jego turyńskie pochodzenie powinno być podkreślane, bo Piemont był w XIX wieku prawdziwą kopalnią wielkich świętych, a w wieku XX – laickich, antykatolickich intelektualistów. leggi tutto

Litościwa Kara

(Roberto de Mattei, Polonia Christiana, 11 grudzień 2015)

Kościół doświadcza okresu doktrynalnej i moralnej dezorientacji. W Niemczech wybuchła schizma, chociaż papież – jak się wydaje – nie jest świadomy wagi tego dramatu. Grupa kardynałów i biskupów głosi potrzebę pogodzenia się z heretykami. Tak jak to bywało w najmroczniejszych chwilach naszej historii, wydarzenia następują po sobie z niepomierną szybkością. leggi tutto

Nie ma innej drogi, jak tylko przeciwstawić islamowi Prawdę Ewangelii

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 21 listopad 2015)

Nie ma innej drogi, jak tylko przeciwstawić islamowi Prawdę Ewangelii. Wszyscy analitycy uwypuklają klęskę służb bezpieczeństwa we Francji w ów tragiczny dzień 13 listopada. leggi tutto