Kategoria: Artykul

Home / Artykul
Fatima-Putin

Putin to fałszywa alternatywa. Prawdziwą jest Fatima

Przesłanie z Fatimy jest kluczem do interpretacji dramatycznych wydarzeń z ostatnich dwóch lat. W szczególności zaś tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Zrozumiałe, że to doświadczenie powinno być obce współczesnemu człowiekowi zanurzonemu w relatywizmie. Najbardziej jednak uderza ślepota tak wielu katolików niezdolnych, by wznieść się na poziom, który pozwala pojąć te wydarzenia mające miejsce w dramatycznych godzinach historii. A po pandemii Covid doświadczamy dramatycznej godziny wojny. Fakty są następujące: 21 lutego 2022 roku Władimir Putin w przemówieniu do narodu ogłosił uznanie niepodległości separatystycznych republik…

agostino

Heretycy pierwszych wieków a duch rzymski

Kościół Katolicki przez wieki walczył z dwoma skrajnymi deformacjami swej doktryny moralnej. Z jednej strony był nią laksyzm, oznaczający negację absolutów moralnych w imię prymatu sumienia; z drugiej zaś rygoryzm oznaczający dążenie do tworzenia praw i nakazów, które znajdują się poza zakresem moralności katolickiej. Dziś laksyzm przejawia się w modernistycznej „moralności sytuacyjnej”, natomiast rygoryzm stanowi sekciarską pokusę dla tradycjonalizmu. I właśnie przed tym ostatnim niebezpieczeństwem pragnę przestrzec, przypominając to, co wydarzyło się w pierwszych wiekach Kościoła z herezjami montanistów, nowacjan i donatystów.

statua-pachamama

Czas na katolicki ruch oporu wobec zmian w Kościele

Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za pana zaproszenie. Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu i podzielenie się swoim znawstwem, swoją wiedzą z nami. Znajdujemy się w dość gorącym momencie w naszym Kościele katolickim. Myślę, że powinniśmy zacząć od kwestii synodu panamazońskiego, który właśnie trwa. Czego ten synod tak naprawdę dotyczy w pana opinii? Albo po co on tak naprawdę jest?   Myślę, że ten synod jest prawdziwym czasem, punktem w życiu Kościoła. W ostatnim czasie zachodzi proces przyspieszenia i ten synod ma znaczenie symboliczne. Dziwne…

10985379_MBOR3125

Stawiajmy na edukację. Fałszywe pojęcie sumienia i koncepcji człowieka niszczy struktury społeczne

Przeciwstawianie się destrukcji naszej cywilizacji przez globalną rewolucję to praktyczne wyzwanie dla zwykłych ludzi, którzy odpowiadają za siebie i najbliższych. Jak Pan Profesor uchronił przed złymi wpływami pięcioro swoich dzieci? – Przede wszystkim samo posiadanie wielu dzieci było wyrazem zaufania Bożej Opatrzności, bo akt hojności w przyjęciu potomstwa jest już walką z ideologią depopulacji. Tak więc przede wszystkim zaufaliśmy Opatrzności i taką pomoc z wysokości otrzymywaliśmy. Największym wyzwaniem obecnie jest prawidłowa edukacja dzieci.

Onorio-I

Sporni slučaj pape krivovjernika Honorija I

Slučaj pape Honorija jedan je od najspornijih u crkvenoj povijesti. Kako dobro primjećuje crkveni povjesničar Emile Amann u širokoj natuknici koju posvećuje pitanju Question d’Onorius u Dictionnaire de Théologie Catholique (svezak VII, coll. 96-132), problemu valja pristupati nepristrano i s mirnom neutralnošću kako je povijest dužna postupati s činima iz prošlosti (col. 96).

El verdadero origen de las divisiones en la Iglesia

Roberto de Mattei o prawdziwym źródle podziałów w Kościele

Informacja, dezinformacja, prawda, półprawda i kłamstwa, wszystkie wydają się być pomieszane w sposobie komunikowania się Stolicy Apostolskiej. Historia Kościoła jest tworzona poprzez wywiady, improwizowane wykłady, artykuły umieszczane na półoficjalnych blogach i w plotkarskich mediach, pozostawiając szerokie pole do dokonywania wszelakich możliwych interpretacji i dając podstawy do przypuszczeń, że zamieszanie ma charakter celowy.