Category Archives: Artykul

Tango na placu Św. Piotra

(Roberto de Mattei, Gloria.tv, 01 marzec 2015)

Może jutro będzie historycy pamiętają, że w 2014 roku na Placu Świętego Piotra tańczył tango, a chrześcijan zostało zamordowanych na Wschodzie i Kościoła był na krawędzischizmy. Ta atmosfera lekkości i nieświadomości nie jest nowa w historii. W Kartaginie, pamięta Salwian z Marsylii, tańczyła i ucztował w przededniu najazdu Wandalów i Petersburgu, według zeznań amerykańskiego dziennikarza Johna Reeda, a bolszewicy podbili teatry zasilania i restauracje nadal tłoczno.Panie, jak mówi Pismo, zaślepia tych, którzy chcą stracić (J 12, 37-41). leggi tutto

Moc Niepokalanej

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 27 listopad 2014)

Każdy, kto przyjeżdża do Paryża, może nawiedzić kaplicę Cudownego Medalika na rue du Bac 140, gdzie w 1830 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się kilkakrotnie skromnej siostrze zakonnej Katarzynie Labouré, później wyniesionej na ołtarze. To w tych objawieniach ma swoje źródło Cudowny Medalik, nazwany tak nie tylko ze względu na jego niebiańskie pochodzenie, ale również z uwagi na jego niezwykłe oddziaływanie na pojedyncze dusze i całe społeczeństwo. leggi tutto

Ekspansja islamu

Jihad, obiettivo Europa (Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 27 wrzesień 2014)

Zchód na nowo odkrył w ostatnich miesiącach istnienie problemu o nazwie islam. Nawet ojciec włoskiego progresizmu Eugenio Scalfari zatrwożył się i napisał, że wojna, którą Zachód ma przed sobą, „jest wojną religijną i wojną przeciwstawnych kultur”. leggi tutto

Stulecie nihilizmu

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 14 lipiec 2014)

Kiedy nadszedł świt 1 stycznia 1914 r., Europa opływała w dostatki „Belle époque” i wciąż jeszcze ufała w cudowny postęp ludzkości. XX wiek rozpoczął się naiwnym przeświadczeniem, jakoby na zawsze już zażegnano całe zło i wszelkie błędy, jakie ciążyły na człowieku po grzechu pierworodnym. Winston Churchill w swoich pamiętnikach przypomina, że „wiosna i lato 1914 r. w Europie wyróżniały się wyjątkowym spokojem”. leggi tutto

Możemy zmieniać historię

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 31 maj 2014)

Z prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie rozmawia Beata Falkowska leggi tutto

Zjednoczeni w lożach

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 16 listopad 2013)

Masoneria warunkuje europejskie życie polityczne i wywiera niebagatelny wpływ na współczesne społeczeństwo, dziecko oświecenia i rewolucji francuskiej. Mówiąc o masonerii, mamy na myśli przede wszystkim masonerię angloamerykańską. Najgorsze przejawy fanatyzmu odnajdujemy jednak w masonerii łacińskiej. Najbardziej znaczącymi przypadkami są Francja i Belgia, dwa kraje, które w latach 2002-2007 wyraziły najgwałtowniejszy sprzeciw wobec wprowadzenia zapisu o korzeniach chrześcijańskich do europejskiego traktatu konstytucyjnego. leggi tutto

Kłamstwa gender

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 26 październik 2013)

Tak zwana kwestia gender stanowi dziś w Europie jedno z najpoważniejszych i wywierających decydujący wpływ na rodzinę wyzwań – z uwagi na skutki społeczne i kulturowe z nią powiązane. Po legalizacji układów homoseksualnych, wprowadzeniu przestępstwa homofobii i wszelkich inicjatyw legislacyjnych w celu zniesienia domniemanej dyskryminacji w społeczeństwie pojawia się ideologia gender. Aby zrozumieć znaczenie tych propozycji legislacyjnych i skutki ich odrzucenia, należy zapoznać się z odległymi korzeniami kulturowymi i politycznymi gender. leggi tutto