Category Archives: Artykul

Nie ma innej drogi, jak tylko przeciwstawić islamowi Prawdę Ewangelii

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 21 listopad 2015)

Nie ma innej drogi, jak tylko przeciwstawić islamowi Prawdę Ewangelii. Wszyscy analitycy uwypuklają klęskę służb bezpieczeństwa we Francji w ów tragiczny dzień 13 listopada. leggi tutto

Tango na placu Św. Piotra

(Roberto de Mattei, Gloria.tv, 01 marzec 2015)

Może jutro będzie historycy pamiętają, że w 2014 roku na Placu Świętego Piotra tańczył tango, a chrześcijan zostało zamordowanych na Wschodzie i Kościoła był na krawędzischizmy. Ta atmosfera lekkości i nieświadomości nie jest nowa w historii. W Kartaginie, pamięta Salwian z Marsylii, tańczyła i ucztował w przededniu najazdu Wandalów i Petersburgu, według zeznań amerykańskiego dziennikarza Johna Reeda, a bolszewicy podbili teatry zasilania i restauracje nadal tłoczno.Panie, jak mówi Pismo, zaślepia tych, którzy chcą stracić (J 12, 37-41). leggi tutto

Moc Niepokalanej

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 27 listopad 2014)

Każdy, kto przyjeżdża do Paryża, może nawiedzić kaplicę Cudownego Medalika na rue du Bac 140, gdzie w 1830 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się kilkakrotnie skromnej siostrze zakonnej Katarzynie Labouré, później wyniesionej na ołtarze. To w tych objawieniach ma swoje źródło Cudowny Medalik, nazwany tak nie tylko ze względu na jego niebiańskie pochodzenie, ale również z uwagi na jego niezwykłe oddziaływanie na pojedyncze dusze i całe społeczeństwo. leggi tutto

Ekspansja islamu

Jihad, obiettivo Europa (Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 27 wrzesień 2014)

Zchód na nowo odkrył w ostatnich miesiącach istnienie problemu o nazwie islam. Nawet ojciec włoskiego progresizmu Eugenio Scalfari zatrwożył się i napisał, że wojna, którą Zachód ma przed sobą, „jest wojną religijną i wojną przeciwstawnych kultur”. leggi tutto

Stulecie nihilizmu

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 14 lipiec 2014)

Kiedy nadszedł świt 1 stycznia 1914 r., Europa opływała w dostatki „Belle époque” i wciąż jeszcze ufała w cudowny postęp ludzkości. XX wiek rozpoczął się naiwnym przeświadczeniem, jakoby na zawsze już zażegnano całe zło i wszelkie błędy, jakie ciążyły na człowieku po grzechu pierworodnym. Winston Churchill w swoich pamiętnikach przypomina, że „wiosna i lato 1914 r. w Europie wyróżniały się wyjątkowym spokojem”. leggi tutto

Możemy zmieniać historię

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 31 maj 2014)

Z prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie rozmawia Beata Falkowska leggi tutto

Zjednoczeni w lożach

(Roberto de Mattei, Nasz Dziennik, 16 listopad 2013)

Masoneria warunkuje europejskie życie polityczne i wywiera niebagatelny wpływ na współczesne społeczeństwo, dziecko oświecenia i rewolucji francuskiej. Mówiąc o masonerii, mamy na myśli przede wszystkim masonerię angloamerykańską. Najgorsze przejawy fanatyzmu odnajdujemy jednak w masonerii łacińskiej. Najbardziej znaczącymi przypadkami są Francja i Belgia, dwa kraje, które w latach 2002-2007 wyraziły najgwałtowniejszy sprzeciw wobec wprowadzenia zapisu o korzeniach chrześcijańskich do europejskiego traktatu konstytucyjnego. leggi tutto